Oroligt i Johannesfred

by Redaktionen on 27 november 2009

in Blogg, Johannesfred

Det kom ett mail till redaktionen från Bo Carlsson och Arbetsgruppen Ulvsunda Strand. Bo ville ge en bakgrund till den långa kampen för ett livskraftigt och attraktivt Johannesfred utan betongfabrik och grustag. Kampen omfattar nu inte bara en betongfabrik utan även båtupplägg och en depå för Tvärbanan.

Betongfabriken
För ungefär sex år sedan sanerades fastigheten Rostugnen 6 (tidigare Lyftkranen) från diverse gifter, bl a kreosot, från tidigare industriell verksamhet. De boende i området lovades på informationsmöte att det sedan skulle bli kontorsbyggnader, park och trevligt i största allmänhet. Ack så fel det blev.

Sedan maj 2005 har de boende i området stridit mot stadens planer på att placera en betongfabrik med grustag på fastigheten. Före valet 2006 sade dåvarande majoriteten nej till Jehanders ansökan om bygglov, ärendet överklagades till länsstyrelsen som skickade tillbaka ärendet för omprövning, med bl a den förklaringen att beslutet inte hade motiverats av stadsbyggnadsnämnden. Den nya majoriteten beviljade bygglov med bl a villkoret att alternativ med inriktning på den så kallade prippstomten skulle utredas.

Efter det har de boende fått rätt i Länsrätten och förlorat i Kammarrätten och nu ligger ärendet i Regeringsrätten.

Frågan om miljölov har haft en liknande process. Den har pågått under nuvarande politiska majoritetsförhållande. Miljö- och hälsovårdsnämnden sade ja till miljölov, Länsstyrelsen likaså och nu ligger ärendet för beslut hos Miljödomstolen i Nacka. En besvikelse var oppositionens spretiga förhållningssätt i miljönämnden. V och mp ställde hårdare krav och reserverade sig medan s förhöll sig i stort sett neutral. En klar besvikelse.

Fyra förvaltningar, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, exploateringskontoret och miljökontoret, har utrett prippsalternativet och, såvitt jag förstår, kommit fram till att prippstomten är ett långsiktigt bra och realististiskt alternativ. Dessvärre verkar politikerna bestämt sig för att inte låta stadsbyggnadsnämnden ta del av rapporten/tjänsteutlåtandet. Det är synd för frågan skulle kunna få en helt annan inriktning till förmån för oss boende i Johannesfred.

Det ska också sägas att stadsdelsnämnden har hela tiden stått på vår sida och på olika sätt försökt påverka stadens beslut.

Pågående verksamhet på Rostugnen 6
Det företag som nu tillfälligt får låna tomten, tills Jehander fått bygglov eller avslag, servar byggnationen av Söderströmstunneln med delar som svetsas ihop och transporteras till tunnelbygget. Verksamheten stör mest genom en fruktansvärt gnisslande lyftkran och att det är en förfulning av området. En ganska så frekvent båttrafik stör inte på annat sätt än vi att undrar vad som händer med den påvisade giftiga botten i viken!!

Verksamheten förväntas pågå i 3 – 4 år, men det är osäkert beroende på vad som händer med bygg-och miljöloven för betongfabriken. När/om Jehanders får bygglov får den nuvarande verksamheten packa ihop och ge sig av. Under tiden kan vi boende inte göra så mycket annat än påtala brister och hoppas att de kan rättas till. Företaget är tillmötesgående och än så länge fungerar kontakterna.

Betongfabrik med högfrekvent trafik av tunga lastbilar på morgonen eller industriell verksamhet med ständig bevakning på vad som händer, pest eller kolera, det är frågan.

Båtuppläggningsplats
I anslutning till utbyggnaden av Tvärbanan behövde SL båtklubbarnas mark på andra sidan viken som etableringsyta. Efter att SL förhandlat med Idrottsförvaltningen och båtklubbarna kom de fram till att använda den ganska nyligen anlagda strandpromenaden samt ängsmarken framför husen på Tackjärnsvägen till båtuppläggningsplats, i fyra (4) år. Vi, de boende, fick reda på planerna en vecka innan de skulle påbörja markarbetena. Efter mycket protestskrivelser från oss – och stadsdelsnämnden – och efter samråd, beslöt SL att avstå från ängsmarken framför husen. Nu signaleras att Strandpromenaden ska vara avstängd i fyra år, primärt för att båtarna blockerar den. Det är inte acceptabelt och borde kunna lösas på samma smidiga sätt som på andra liknande båtuppläggningsplatser i staden, dvs hålla strandpromenaden öppen om ingen nödvändig verksamhet hindrar det.

Utbyggnaden av Tvärbanan
Vi välkomnar naturligtvis utbyggnaden av Tvärbanan, men vi har synpunkter. Vi vill inte att Johannesfredsvägen ska stängas av permanent och helst skulle vi se att depån förlades på andra sidan Norrbyvägen, men dessa frågor är ännu inte avgjorda, så, vi får se.

Arbetsgruppen Ulvsunda Strand, som bildades 2005 i anslutning till frågan om bygglov för betongfabriken, är ett nätverk av boende i Johannesfred med omnejd, som under de här åren etablerat former för att påverka beslut i stadsdel och kommun. Vi har haft bra stöd av s-föreningen i Minneberg, enskilda politiker i andra partier och genomgående också av stadsdelsnämnden. Som var och en förstår kommer vi fortsätta med det arbetet.

Mycket händer i vårt område, en del rena galenskaper, typ förslag på båtuppläggning på gräsmattan och betongfabrik på Rostugnen 6 trots att det finns alternativ, men också bra saker som utbyggnaden av Tvärbanan. Vi fortsätter vårt bevakningsarbete och hoppas på fortsatt stöd. Närmast i tur står kontakterna med SL för att förmå dem att öppna Strandpromenaden samt att politikerna har lyssnat på protesterna och finner acceptabla lösningar beträffande depåns placering.

Bo Carlsson
Arbetsgruppen Ulvsunda Strand

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , eller annat intressant.

Dela och spara detta inlägg:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • Netvibes

1 comment

{ 1 trackback }

Spårvagnsdepå i Ulvsunda
14 februari 2010 kl 22:39

{ 0 comments… add one now }

Skriv en kommentar!

Previous post: Ett mycket gripande och viktigt nämndmöte

Next post: Familjecentralen, en av flera hotade verksamheter i Bromma