Brommas verksamhetsplan och budget för 2011

by Redaktionen on 29 januari 2011

in Stadsdelsnämnden

Det politiska året 2011 har bara börjat. Ändå är det full fart. Vi hade partiledardebatt nyligen, Mona Sahlins sista för övrigt, se DN.

Och i Bromma stadsdelsnämnd har vi nu tagit Verksamhetsplan och budget för 2011. Majoriteten i Stockholms stad vidhåller sin snåla politik gentemot stadsdelsnämnderna. Vilket får till följd att verksamheten i stadsdelarna blir allt mer styrd och begränsad.

Lokalt här i Bromma stadsdelsnämnd fortsätter också majoriteten att lägga ner socialt viktiga verksamheter. Trots att staden påstår sig ha bra ekonomi så har majoriteten i Bromma inte råd, alternativt viljan att behålla exempelvis Träffen, den sociala dagverksamheten inom Friskvårdscentrum.

Vi socialdemokrater i Stockholm anser att stadsdelsnämnderna har en viktig funktion att fylla. Därför har i vårt förslag till budget föreslagit att utöka antalet stadsdelsnämnder i Stockholm samt att utöver dagens ansvarsområden tillföra ansvaret för grundskolan, barmarks- och vinterväghållning, samt låta stadsdelsnämnderna få större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Ansvaret för de enskilda förskolorna
ska tillföras våra stadsdelsnämnder.

Den politiska majoriteten samt stadsdelsförvaltningen i Bromma har lagt fram ett förslag till beslut avseende Verksamhetsplan och budget för 2011 som i mycket kortfattat innebar följande:

 • De två verksamhetsområdena Förskola och Teknik slås samman till ett verksamhetsområde
 • Man har inte längre som nämndmål ett tak för barngruppenas storlek. Man anser att man har “ett arbetssätt som möjliggör en flexibel organisation med indelning av barnen i mindre grupper” samt “personalens kompetens, personaltäthet, lokalernas utformning och barngruppernas sammansättning är andra faktorer som möjliggör en god kvalitet även i förskolor med andra gruppindelningar än de som mäts i stadens indikatorer för barngruppernas storlek”.
 • Den sociala dagverksamheten Träffen inom Friskvårdscentrum läggs ner
 • Man drar in tjänsten som Preventionssamordnare
 • Kraftigt minskade resurser från fullmäktige för skötseln av stadsmiljön i Bromma under 2011. För att klara verksamheten kommer ny upphandling att ske i år. Även skötselnivåerna av Brommas tre strandbad och motionsspår måste omvärderas, alternativt kan en avveckling av den kommunala skötseln bli aktuell för att genomföra besparingar

I vårt förslag till budget så har äldreomsorgen i Bromma tillförts 8.4 miljoner kronor mer än majoritetens förslag, förskolan i Bromma tillförs i vårt förslag ytterligare 7 mkr. Sammantaget tillför vi 20 miljoner kronor netto till Bromma stadsdel utöver budgeten tagen av Stockholms fullmäktige.

Du kan läsa vårt förslag till beslut i sin helhet här på denna sida – Vår verksamhetsplan och budget för 2011

Länk till föredragningslista för mötet då Verksamhetsplan och budget togs. (Insyn – Stockholms stads webb). Klicka på länken så hittar ni tjänsteutlåtande och bilagor och så småningom protokoll från detta möte.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , eller annat intressant. Läs även NetRoots ….

Dela och spara detta inlägg:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • email
 • Netvibes

[Bli först med att kommentera!]

Skriv en kommentar!

Previous post: Öppet brev till Mona Sahlin och Urban Ahlin

Next post: Demonstrera till stöd för Egyptens folk och kampen för demokratin